PrintFriendly and PDF
اندازه متن
تاریخ انتشار خبر: ۲۴ , آبان, ۱۳۹۷ | ۱۷:۵۲:۱۷
کد مطلب : 3409

آگهی مناقصه خدمات شهری شهرداری باغملک

موضوع مناقصه : جمع آوری،حمل و دفن زباله، رفت و روب، شست و شوی کلیه معابر عمومی شهر، لایروبی جداول و کانالهای شهر، جمع آوری و حمل نخاله های سطح شهر

آگهی مناقصه

شهرداری باغملک به استناد بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۸۵-۳۰/۰۵/۹۷ شورای اسلامی شهر و تایید به شماره ۲۲۷۳/۱/۱۴۴۳۱-۵/۶/۹۷ فرمانداری باغملک در نظر دارد تنظیف محدوده خدماتی شهر باغملک را با مساحت تقریبی۶/۶کیلومتر مربع با جمعیتی بالغ بر ۲۵۰۰۰ نفر را برای مدت یک سال از طریق مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید.

موضوع مناقصه : جمع آوری،حمل و دفن زباله، رفت و روب، شست و شوی کلیه معابر عمومی شهر، لایروبی جداول و کانالهای شهر، جمع آوری و حمل نخاله های سطح شهر

مبلغ برآورد به مدت یک سال : ۰۰۰/۰۰۰/۴۴۰/۱۳ریال/

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ۰۰۰/۰۰۰/۶۷۲ ریال

لذا از پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز از تاریخ ۲۲/۰۸/۹۷ لغایت ۰۱/۰۹/۹۷ جهت خرید و تحویل اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه و نسبت به خرید اسناد به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال اقدام نمایند.

 • شرکت کنندگان در مناقصه باید دارای دو سال کارکرد خدماتی باشند و سایر شرایط احراز صلاحیت در اسناد مناقصه ذکر شده است.
 • مهلت قبول پیشنهاد و پاسخ به مناقصه تا پایان وقت اداری مورخه ۰۱/۰۹/۹۷ می باشد.
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 • برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 • مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۵% مبلغ اولیه به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۶۷۲ ریال می باشد.
 • تاریخ برگزاری کمیسیون مناقصه در ساعت ۱۶ عصر روز شنبه مورخ ۰۳/۰۹/۹۷ می باشد و حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مجاز می باشد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است. شماره تماس ۰۶۱۴۳۷۲۳۰۶۰

 

Khadamat shahri+

روابط عمومی شهرداری باغملک

پروژه های در دست اقدام

 • آسفالت خیابان بهشت آباد

  100%
 • زیرسازی معابر شهری

  50%
 • فاز دوم مسیل (کانال) لاله ها

  35%
 • لکه گیری آسفالت معابر

  35%
 • بتن ریزی معابر کم عرض شهری

  45%
 • پروژه معابر سایت مسکن مهر

  50%
 • آسفالت معابر شهری

  50%
 • پروژه بهسازی پارک بزرگ تلاش

  50%
 • اجرای دیوار حائل پارکینگ پارک تلاش

  20%
 • غرفه های بازارچه میدان شهداء

  60%
 • آب نمای میدان 14 معصوم(ع)

  30%
 • بهسازی آرامستان باغملک

  30%
 • کفپوش گذاری بلوارها

  25%
 • بازارچه میدان شهدا

  50%